barndiabetesfonden
esk
 ledarespec

Vi lägger stor vikt vid förberedelsefasen med grundlig behovsanalys för rekryteringen, både utifrån ett kompetens- och personlighetsperspektiv. För oss är det också viktigt att förstå arbetsmiljön, företagskulturen, kunderna och marknaden för att på bästa sätt kunna rekommendera sökvägar och sedan kandidater.

Under hela processen har du en dialog med vår rekryteringskonsult, för att hela tiden föra processen framåt. För att säkerställa kvaliteten i det vi levererar, följer vi noga en tydlig process, där varje steg är betydelsefullt. Efter anställning följer vi upp uppdraget för att säkerställa att du är nöjd med ditt val.

Vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess i  5 steg

ledare5steg

Vill du veta mer?

Ring 020-712 712 eller kontakta någon av oss direkt.