barndiabetesfonden
esk

 offentligsektor

Chefspoolen har ramavtal med följande organisationer:

BURLÖVS KOMMUN

ESLÖVS KOMMUN

GÖTEBORGS STAD

HÖRBY KOMMUN

KOMMUNFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN

KUNGSBACKA KOMMUN

LUNDS KOMMUN

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

TULLVERKET

ÖRESUNDSKRAFT

Göteborg Stad tecknar avtal

Göteborgs Stad tecknar ramavtal med Chefspoolen för Rekrytering av chefer och specialister samt för Executive Search

Två nya ramavtal med Göteborgs Stad avseende ”rekrytering av Exekutiva Chefer” samt ”rekrytering av Chefer och Specialister” är i hamn.
Göteborgs StadEfter en grundlig process står det nu klart att Göteborgs Stad återigen väljer Chefspoolen med tre andra företag som ramavtalsleverantörer avseende ”rekrytering av Exekutiva Chefer” samt ”rekrytering av Chefer och Specialister”.

Chefspoolen är rankad som leverantör nummer ett på båda dessa områden. Avtalet löper på ett år med option på trettiosex månaders förlängning.

Chefspoolen har haft ramavtal med Göteborgs Stad sedan tidigare och har nu alltså fått förnyat förtroende. Göteborgs Stad huvudsakliga fokus i denna upphandling låg på att leverantören skulle ha en rekryteringsprocess av högsta kvalitet, bra leveransförmåga samt hög kompetens och erfarenhet på konsulter.

-Att få fortsätta leverera rekryteringstjänster till Göteborgs Stad med de krav de har på kvalitet i alla led är en fin bekräftelse på Chefspoolens kompetens och position bland de marknadsledande rekryteringsföretagen i Göteborg och vi ser fram emot att få fortsätta att utveckla det goda samarbete vi haft med Göteborgs Stad, säger Sofie von Homeyer, VD för Chefspoolen i Sverige AB.

– Vi uppskattar speciellt att Göteborgs Stad har värdesatt vårt kompetensbaserade och objektiva arbetssätt vilket säkerställer en fördomsfri rekrytering.

Ramavtalet innefattar rekrytering av tjänster både till exekutiva tjänster och chefer och specialister och detta innebär att konsulterna på Chefspoolen i Göteborg kommer att vara involverade i tillsättningen av många nyckelbefattningar inom Göteborgs Stad den kommande tiden.

Avtalet med optioner gäller fram till 31 mars 2019.

För mer information kontakta:

Staffan Engberg, Chefspoolen Göteborg, tel: 076-815 45 44. staffan.engberg@chefspoolen.se

Anders Bolin, Chefspoolen Göteborg tel: 073-250 88 05, anders.bolin@chefspoolen.se

Om Chefspoolen

Gemensamt för alla våra konsulter är att vi har lång och gedigen erfarenhet som ledare och affärsmän i både större och mindre företag. Tillsammans med vår rekryteringsprocess i 5 steg och kvalitetssäkrade analysverktyg skapar vi trygghet för våra kunder genom råd och rekommendationer utifrån våra egna erfarenheter.

Kungsbacka Kommun tecknar avtal


KungsbackaKungsbacka Kommun
tecknar exklusivitetsavtal med Chefspoolen i syfte att säkerställa tillgången på konsulter vid rekrytering och urval av nya medarbetare. Detta gör att vi nu som enda rekryteringsföretag kan erbjuda våra tjänster vid rekrytering av medarbetare, specialister, ledare och chefer (enhetschef, verksamhetschef) inom tjänsteområde Samhällsbyggnad, vilket omfattar offentlig samhällsplanering, byggsektor och kommunal teknik. Avtalet gäller från och med 2013-12-01

Kungsbacka Kommun och Chefspoolen har sedan tidigare även ett ramavtal gällande Karriärväxling/ Outplacement för medarbetare och ledare.

För mer information om detta avtal kontakta någon av oss.

Anders Bolin Staffan Engberg Kenneth Dietz

tel 0732 508805 tel 0768 154544 tel 0732 070322