barndiabetesfonden
esk

teamanalys

Med teamutveckling förbättrar vi gruppens möjligheter att prestera maximalt som ett lag.

Att titta på sammansättningen i teamet kan vara aktuellt om ni ska nyanställa en av flera teammedlemmar. Det kan även handla om att ni vill utveckla ett befintligt team.

Här genomför vi intervjuer och personlighetstest med samtliga teammedlemmar och kartlägger deras enskilda arbetsstil och deras teamroller. Vi belyser drivfaktorer, sociala faktorer och arbetsstil. Vi ser styrkor att ta till vara och utvecklingsbehov både hos de enskilda individerna och teamet som helhet. Vi har också möjlighet att analysera teammedlemmarnas begåvning/kapacitet och kartlägga deras verbala, numeriska och abstrakta förmåga.

Våra konsulter på Chefspoolen har egen erfarenhet från ledande befattningar i näringslivet och kan därför vara ett värdefullt bollplank eller extra resurs i hela eller delar av din teamutvecklingsprocess.

Vill du veta mer?

Ring 020- 712 712 eller kontakta någon av oss direkt.