barndiabetesfonden
esk

Professionalism

 • Hög kompetens-och erfarenhetsnivå hos samtliga konsulter
 • Lyhörda, ifrågasättande och analytiska
 • Tar personligt ansvar för hela processen
 • Respekt och konfidentialitet
 • Etiskt förhållningsätt till både kund och kandidat
 • Motverkar subjektivitet genom professionell analys

Kvalitet

 • Kvalitetssäkrade processer i flera steg
 • Noggrann analys av kundens behov och utmaningar
 • Strukturerat möte vid kandidatintervju eller coaching av ledare/specialist
 • Noggrann bakgrundskontroll av kandidater
 • Etablerade och godkända personlighetsanalyser

Långsiktighet

Ett professionellt och kvalitetssäkrat samarbete mellan Chefspoolen, kund och kandidat leder till långsiktiga relationer med positivt och lönsamt resultat för alla parter.

Alla Chefspoolens konsulter arbetar efter:

Bemanningsföretagens allmänna bestämmelser för rekrytering (ABRE-10)

ABRE 10

Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK) etiska normer för god yrkesetik

ESK-normer-yrkesetik

Affärsetik

 • Leverera tydliga affärsavtal och överenskommelser vid varje uppdrag.
 • Genomföra saklig och noggrann analys inför varje uppdrag i syfte att skapa bästa förutsättningar för att leverera med hög kvalitet.
 • Vara professionella och hantera all information och handlingar från såväl kunder som kandidater på ett konfidentiellt och säkert sätt.
 • Informera samtliga kandidater om nuläget samt följa upp avslutat uppdrag med kunden för utvärdering.