Rekrytering

Vi levererar kvalitetssäkrad rekrytering till många olika roller och branscher

Våra seniorkonsulter har egen gedigen erfarenhet av ledarskap och med grundliga processer säkrar vi kvalitet genom hela rekryteringsprocessen. Nedan följer information om våra olika processer som anpassas efter den ansvarsnivå som tjänsten innebär.

Vi är experter på att hitta rätt person, oavsett vilken typ av roll det gäller.

Alltid kvalitetssäkrad rekryteringsprocess

Under processen är det viktigt för oss att både kund och kandidat känner sig respekterade och hörda. Vi arbetar i enlighet med GDPR, och garanterar att personuppgifter och känslig information hanteras på korrekt sätt. Alla Chefspoolens konsulter arbetar efter Sveriges Executive Search Konsulters Förening (ESK) etiska normer för god yrkesetik(länk).

Vi lägger stor vikt vid förberedelsefasen med grundlig behovsanalys för rekryteringen, både utifrån ett kompetens- och personlighetsperspektiv. För oss är det också viktigt att förstå arbetsmiljön, företagskulturen, kunderna och marknaden för att på bästa sätt kunna rekommendera sökvägar och sedan kandidater.

Under hela processen har du en dialog med vår rekryteringskonsult, för att hela tiden föra processen framåt. För att säkerställa kvaliteten i det vi levererar följer vi en tydlig process, där varje steg är betydelsefullt. Efter anställning följer vi upp uppdraget för att säkerställa att du är nöjd med ditt val.

Olika metoder utifrån nivå och behov

Vi berättar gärna mer om våra olika tjänster och processer i ett personligt samtal där vi har möjlighet att vara lyhörda för just din verksamhets situation och behov.

Du mycket välkommen att kontakta oss, vi ser fram emot ditt samtal!

Scroll to Top