Styrelsegruppen

Sofie von Homeyer

Ordförande

Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot Sydsvenska Handelskammaren

Elna Lembrér Åström

Styrelseledamot

Fd Partner Deloitte
Affärsrådgivare Elna Lembrér Åström AB
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot Sten K Johnsons Stiftelse
Godsinlösen Nordic AB
Business Advisor:
Starka AB, Small Cap Partners AB

Henrik von Homeyer

Styrelseledamot

CGI, Managementkonsult

Ingrid Jönsson

Senior Advisor

Fd Regionchef SEB Syd
VD/ordf Ingrid Jönsson Next Step AB
Ordförande Almi Invest Syd AB
Ledamot Dendera Holding AB
Ordförande valberedningen Sydsvenska Industri-och Handelskammaren
Ordförande valberedningen Barndiabetesfonden lokalförening Skåne

Anna Juhlin

Styrelsesekreterare

Advokatfirman Lindahl KB

Sofie von Homeyer
Elna Lembrér Åström
Ingrid Jönsson
Henrik von Homeyer
Anna
Anna Juhlin
Scroll to Top