Tips och råd

Här ger vi dig mer information om hur du kan förbereda för ett karriärbyte. Du får även tips på vad du bör tänka på när du sätter samman ditt CV och din skriftliga ansökan.

Egenanalys

Börja med att systematiskt gå igenom nuläget. Vad har du att erbjuda och vad vill du? Genom att svara på några frågor skapar du en tydligare målbild.

 • Vilka branschkompetenser har du?
 • Vilka utbildningar har du?
 • Vad är viktigt för att du ska trivas i din yrkesroll?
 • Vilka arbetsuppgifter är viktigast för dig att få arbeta med?
 • Vilka egenskaper och kvalifikationer är dina styrkor?
 • Är det viktigt för dig att ta ett steg uppåt på karriärstegen?
 • Hur stort ansvar kan/vill du ta?
 • Vilken företagskultur och värderingar ska företaget ha?
 • Hur ser din familjesituation ut? Kan/vill du resa, arbeta obekväma arbetstider?
 • Var vill du vara om 5 år?

Med svaren på dessa frågor har du fått en klarare bild av dig själv och vilka förutsättningar och kriterier som är viktiga när du söker eller blir kontaktad om en ny tjänst.

Sammanställa ett CV

Det finns inget rätt eller fel kring utseendet på ett CV, för det ska spegla din personlighet. Du bör dock tänka på ett par saker för att göra ditt CV lättöverskådligt och tydligt. Ta utgångspunkt i det jobb du söker, så att du kan anpassa informationen till mottagaren.

Normalt väljer man mellan två sätt att utforma ett CV:

 • Kronologiskt CV – det traditionella utseendet som börjar med nutid och i tidsordning listar arbetsuppgifter och ansvarsområden, på vilket företag, på vilken ort och hur länge. Delas gärna upp mellan utbildning och arbetslivserfarenhet.
 • Funktionsuppdelat CV – Ett mer flexibelt sätt att tala om vem man är. Här kan du beroende på vilken tjänst du söker i olika rubriker lyfta fram de styrkor, kompetenser och erfarenheter du har, som gör dig intressant för tjänsten. Prioritera de mest lämpliga rubrikerna först och sätt andra – i sammanhanget – mindre intressanta uppgifter längre ner.

Kom ihåg att vara så tydlig och informativ du kan i upplysningarna om tidigare tjänster och utbildningar. Berätta om dina ansvarsområden, storlek på organisation samt eventuella resultat du uppnått och förändringar du hanterat. Det är värt mycket att se till att ditt CV blir tydligt, snyggt och informativt.

Ett CV bör innehålla följande:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-mailadress
 • Arbetslivserfarenheter
 • yrkesmässiga kvalifikationer
 • utbildningar
 • relevanta kompletterande kurser
 • språkkunskaper
 • IT-kunskaper
 • körkortstatus

andra relevanta upplysningar t ex föreningsuppdrag, fritidsintressen, familjestatus etc.

Scroll to Top