Företaget

”Vi tror på…

…att människor i rätt roll, sammanhang och sammansättning ger din verksamhet rätt förutsättning att utvecklas, växa hållbart och lyckas.”

Vilket påverkar vem som får bli seniorkonsult hos oss, hur vi arbetar och varför våra processer ser ut som de gör.

Gemensamt för våra konsulter är att vi har lång och gedigen chefserfarenhet inom näringslivet från både större och mindre företag i nationell och internationell miljö. Genom vårt engagerade, professionella arbetssätt med kvalitetssäkrade processer skapar vi trygghet och resultat för våra kunder.

Varje konsult följer sin uppdragsgivare och process från början till slut och lägger stor vikt vid att förstå och sätta sig in i kunden och dess behov. Vi vill skapa en långsiktig relation med vår kund, för att tillsammans utveckla ett effektivt samarbete och bidra till utveckling för både medarbetare och företagets resultat.

Vi har erfarenhet av att hantera uppdrag både inom privata näringslivet och offentlig sektor där vi rekryterar och utvecklar chefer och medarbetare inom flera olika yrkeskategorier och branscher. Vi har ett stort kontaktnät och en ständigt växande databas av intressanta kandidater.

Sedan starten 2002 har Chefspoolen haft en kontinuerlig tillväxt med flera konsulter som framgångsrikt tillgodoser våra kunders behov över hela landet. Vintern 2022 så köptes bolaget upp av Job Solution Sweden Holding AB för att kunna erbjuda koncernens erbjudande inom offentlig sektor. Chefspoolens huvudkontor finns i Stockholm där flertalet bolag i koncernen också har sitt huvudkontor. Chefspoolens andra kontor finns i Göteborg.

Chefspoolen är ett professionellt företag som inser vikten av att tillföra kompetens och vision från externa styrelsemedlemmar och rådgivare.

Värdegrund och affärsetik

Professionalism

 • Hög kompetens-och erfarenhetsnivå hos samtliga konsulter
 • Lyhörda, ifrågasättande och analytiska
 • Tar personligt ansvar för hela processen
 • Respekt och konfidentialitet
 • Etiskt förhållningssätt till både kund och kandidat
 • Motverkar subjektivitet genom professionell analys

Kvalitet

 • Kvalitetssäkrade processer i flera steg
 • Noggrann analys av kundens behov och utmaningar
 • Strukturerat möte vid kandidatintervju eller coaching av ledare/specialist
 • Noggrann bakgrundskontroll av kandidater
 • Etablerade och godkända personlighetsanalyser

Långsiktighet

 • Ett professionellt och kvalitetssäkrat samarbete mellan Chefspoolen, kund och kandidat leder till långsiktiga relationer med positivt och lönsamt resultat för alla parter.

Alla Chefspoolens konsulter arbetar efter:


Affärsetik

 • Leverera tydliga affärsavtal och överenskommelser vid varje uppdrag.
 • Genomföra saklig och noggrann analys inför varje uppdrag i syfte att skapa bästa förutsättningar för att leverera med hög kvalitet.
 • Vara professionella och hantera all information och handlingar från såväl kunder som kandidater på ett konfidentiellt och säkert sätt.
 • Informera samtliga kandidater om nuläget samt följa upp avslutat uppdrag med kunden för utvärdering.
 • Chefspoolen arbetar för att diskriminering på grund av kön, etnicitet, ålder, religion eller sexuell läggning ej ska förekomma i någon av våra arbetsprocesser

Chefspoolen arbetar i enlighet med General Data Protection regulation (GDPR).

Scroll to Top