Interim

Tillfälligt behov av förstärkning i organisationen?

I vissa situationer passar det bättre att hyra en person under en begränsad tid. Det kan vara ett tillfälligt behov som finns i organisationen där man behöver förstärka med viss kompetens eller en vikarie för någon som är frånvarande under en viss tid på grund av föräldraledighet, sjukdom, utlandsplacering eller annat.

Vi genomför en rekrytering enligt vår kvalitetssäkrade process (läs mer under rekrytering) och sedan visstidsanställer vi personen i Chefspoolen med fullt arbetsgivaransvar och ni hyr av oss enligt överenskomna villkor. Lämpliga kandidater hittar vi via våra nätverk, i vår CV-bas eller via annonsering.

Scroll to Top