GDPR - Dataskyddsförordningen

Integritetspolicy

Chefspoolens rutiner och arbetsmetoder säkerställer att personuppgifter hanteras enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR. Vi genomför kontinuerligt kontroller av hur personuppgifter hanteras och lagras i samband med processer för rekrytering, coaching och ledarskapsutveckling.

CV-databas

Chefspoolen använder Workbusters rekryteringsverktyg. De personuppgifter som behandlas genom denna databas är tillgängliga endast för behöriga och endast i rekryteringssyfte.

Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig åtkomst, användning, avslöjande, ändring, förstörelse eller förlust av personuppgifter.

Vid ansökan till tjänst eller registrering av CV behöver du som kandidat alltid lämna samtycke till lagring av dina personuppgifter. Personuppgifter lagras så länge det är nödvändigt ur rekryteringssyfte, dock inte längre än 2 år.

Om du vill att dina personuppgifter korrigeras, uppdateras eller tas bort kan du själv ändra detta via vår hemsida eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på kontakt@chefspoolen.se eller 020-712 712.

Scroll to Top