barndiabetesfonden
esk

executive

Med konsulter med egen gedigen erfarenhet av ledarskap och med grundliga processer säkrar vi kvalitet i executive rekryteringen.

Vid rekrytering via Chefspoolen EXECUTIVE är vi två konsulter som samarbetar. Tillsammans med vår researcher bildar vi ett team som samarbetar för att säkerställa att vi finner rätt person. Eventuellt är en psykolog med i teamet.

Vår rekryteringsprocess startar alltid med en grundlig analys och intervjuer på ditt
företag. Detta för att forma jobb- och kravprofilen efter era behov. Därefter arbetar vi både med annonsering och executive search beroende på uppdragets art och känslighet. Genom vårt oberoende kan vi ta fram kandidater som inte öppet söker via annons eller lagt in sitt CV.

Vi genomför intervjuer, utför personlighetstester och begåvning/kapacitetstester.Omfattande referenstagning sker innan kandidatpresentation och vi intervjuar både överordnade och underställda. Slutkandidater enligt upprättad kandidatprofil presenteras muntligt och skriftligt.

Med Chefspoolen EXECUTIVE har du fast pris och vi lämnar garanti på din rekrytering.

 

ledarespec

Vi lägger stor vikt vid förberedelsefasen med grundlig behovsanalys för rekryteringen, både utifrån ett kompetens- och personlighetsperspektiv. För oss är det också viktigt att förstå arbetsmiljön, företagskulturen, kunderna och marknaden för att på bästa sätt kunna rekommendera sökvägar och sedan kandidater.

Under hela processen har du en dialog med vår rekryteringskonsult, för att hela tiden föra processen framåt. För att säkerställa kvaliteten i det vi levererar, följer vi noga en tydlig process, där varje steg är betydelsefullt. Efter anställning följer vi upp uppdraget för att säkerställa att du är nöjd med ditt val.

Rekryteringsprocess

Vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess i  5 steg

ledare5steg

 

styrelseledamöter

Rekrytering av styrelseledamöter till små och medelstora bolag.

När ett bolag vill ta nästa steg i sin utveckling, ex, ny produkt/tjänst, ny marknad, geografisk expansion, M&A ställs företaget inför nya frågeställningar och utmaningar. Ett väl genomfört förarbete med analys av olika scenarios, trender och vilka risker som kan uppkomma och hur detta hanteras ökar chanserna att nå en framgångsrik expansion.

I detta skede är det oftast ett klokt val att utöka styrelsen med nya medlemmar med rätt kompetens och erfarenhet som kan bidra positivt i denna förändring.

Chefspoolen har omfattande erfarenhet av att analysera ett företags behov och matcha detta med rätt person. Detta i kombination med ett stort nätverk och searchkompetens gör oss till bra partners i processen att finna, intressera och rekrytera nya styrelsemedlemmar som kan leverera just det ert bolag behöver.

Vill du veta mer?

Ring 020- 712 712 eller kontakta någon av oss direkt.